a
HomeCiekaweBlackBerry zablokowane w Emiratach

BlackBerry zablokowane w Emiratach

BlackBerry zablokowane w Emiratach

Powołując się na kwestie bezpieczeństwa narodowego, Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły, że zablokują wkrótce możliwość przeglądania stron internetowych, wysyłania maili oraz korzystania z komunikatorów na urządzeniach marki BlackBerry.

Biorąc pod uwagę interes społeczny poinformowaliśmy dziś operatorów usług telekomunikacyjnych w naszym kraju o decyzji zawieszenia niektórych funkcji BlackBerry – komunikatorów, e-maili oraz elektronicznego przeglądania stron internetowych – powiedział Mohammed al-Ghanem, szef urzędu regulującego kwestie telekomunikacyjne w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak tłumaczy urzędnik, decyzja ta podyktowana jest faktem, że usługi te, w ich obecnej formie, pozwalają użytkownikom na działanie bez jakiejkolwiek prawnej odpowiedzialności, co budzi prawne, społeczne i związane z bezpieczeństwem narodowym obawy.

To ostateczna decyzja – zapewnia al-Ghanem, ale wciąż trwają rozmowy z firmą Research in Motion, producentem smartfonów BlackBerry. Źródłem problemów marki jest sposób w jaki RIM operuje danymi BlackBerry. Inaczej niż w większości telefonów, dane te są zaszyfrowane i przepływają przez centrum sieciowe firmy w Kanadzie. Wątpliwości co do tego systemu wyrażały nie tylko Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale również kraje takie jak Indie, czy Arabia Saudyjska. Decyzja Abu Zabi miała zostać podjęta po odrzuceniu przez RIM pomysłu na przeniesienie serwera na terytorium państwa arabskiego.

Kwestie narodowego bezpieczeństwa to przede wszystkim obawa przed przestępczością oraz terroryzmem. Bez możliwości monitorowania danych kraje takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie muszą polegać na RIM i ich woli współpracy przy podejrzeniach nielegalnej działalności użytkowników. Część analityków wskazuje jednak na motyw chęci kraju do większej kontroli nad swoimi obywatelami. Jak jednak zapewniają rządzący, decyzja nie ma nic wspólnego z cenzurą.

Zjednoczone Emiraty Arabskie nie są dla RIM rynkiem priorytetowym. Ich decyzja może mieć jednak fatalne skutki – może zachęcić bowiem inne kraje do podobnych kroków; chodzi tu zwłaszcza o wspomniane już wyżej Indie.

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com