a
HomeCiekaweKomórka może zbadać Ci wzrok

Komórka może zbadać Ci wzrok

Komórka może zbadać Ci wzrok

Specjalna przystawka o nazwie NETRA (Near-Eye Tool for Refractive
Assessment) zmusza oko do widzenia obrazu na różnych poziomach, co daje
możliwość badania jego zdolności do skupienia wzroku. Sprawdzając w ten
sposób ostrość, z jaką widzimy, uzyskujemy bardzo precyzyjne informacje
dotyczące wad i niedoskonałości wzroku.

Obecnie stosuje się urządzenia, takie jak aberrometr, który oświetla oko
wiązką światła lasera i na podstawie jej odbicia od siatkówki stwierdza
wadę wzroku. Jest to urządzenie stosunkowo drogie i najczęściej
stosowane w krajach wysoko rozwiniętych. Fakt ten był główną siłą
napędową rozwoju urządzenia NETRA. Naukowcy chcieli bowiem stworzyć
urządzenie zarówno tanie jak i bardzo skuteczne, tak aby zapewnić
ludziom z ubogich krajów szanse na efektywne leczenie.

NETRA to system składający się głównie ze specjalnej przystawki oraz
programu, który musi być uprzednio wgrany do telefonu. Patrząc na ekran
komórki przez odpowiednią soczewkę, widzi się zestaw równoległych,
czerwonych i zielonych linii. Następnie za pomocą klawiatury należy
przesunąć je tak, aby się pokrywały. Taka ich pozycja jest
najostrzejszym dla oka obrazem.

Test ten przeprowadza się osiem razy, dla obu oczu i przy różnych
nachyleniach linii. Program w telefonie interpretuje to jak je
ustawiliśmy i przedstawia zdiagnozowaną wadę wzroku. Całość badania nie
trwa dłużej niż dwie minuty i może być wykonane praktycznie w dowolnym
miejscu.

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com