a
HomeCiekaweKoniec dyskryminowania użytkowników pre-paid

Koniec dyskryminowania użytkowników pre-paid

Koniec dyskryminowania użytkowników pre-paid

Celem nowelizacji jest zrównanie
uprawnień wszystkich użytkowników usług telekomunikacyjnych bez względu
na to, czy posiadają oni umowę pisemną z operatorami, czy nie. Zmiana
definicji abonenta jest spowodowana wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej ze stycznia 2009 r.

Trybunał uznał, że Polska
łamie unijne prawo, stosując złą definicję abonenta. W czerwcu 2007 roku
Komisja Europejska wytoczyła Polsce sprawę. KE tłumaczyła, że według
polskich uregulowań, określenie "abonent" dotyczy tylko osób, które
podpisały umowę z operatorem. To wyklucza m.in. część użytkowników
popularnych kart typu pre-paid, których np. nie ma w książkach
telefonicznych, którzy nie mają prawa do otrzymania szczegółowych
rachunków, są pozbawieni możliwości zablokowania w darmowy sposób
połączeń lub wyświetlania identyfikacji rozmów przychodzących przy
poszczególnych połączeniach telefonicznych.

Zgodnie z unijną
dyrektywą ramową, "abonent" oznacza "jakąkolwiek osobę prawną lub
fizyczną, która jest stroną umowy z podmiotem udostępniającym publicznie
usługi łączności elektronicznej, o świadczeniu takich usług" (np.
operatorem komórkowym).

Posiadacze kart pre-paid będą
mogli zarejestrować się i otrzymywać cenniki, regulaminy oraz bilingi

Sejm
przyjął także 12 poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Jedna z nich
mówi o tym, że umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawiera się
w formie pisemnej, jednak wymóg ten nie dotyczy "umowy o świadczenie
usług przedpłaconych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej,
usług telefonicznych świadczonych za pomocą aparatu publicznego lub
przez wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy usług".

Posiadacze
kart pre-paid, czyli użytkownicy telefonów komórkowych na kartę,
zgodnie z nowymi przepisami, będą mogli zarejestrować się i otrzymywać
cenniki, regulaminy oraz bilingi na swój domowy adres. Obecnie te
uprawnienia mają tylko te osoby, które zawarły umowę pisemną z
operatorem.

Według nowelizacji firma
telekomunikacyjna będzie zobowiązana do doręczenia na piśmie informacji o
zmianie warunków umowy tylko tym abonentom, którzy udostępnili swoje
dane. Jeżeli abonent udostępni swoje dane i poda adres poczty
elektronicznej, będzie mógł otrzymać informację o każdej proponowanej
zmianie regulaminu świadczenia usług, na przykład drogą elektroniczną.

Nowe
przepisy przewidują również, iż dostawca usług telekomunikacyjnych
będzie bezpłatnie dostarczał abonentowi – który udostępnił swoje dane –
cennik wraz z umową o świadczenie usług. Będzie musiał zrobić to również
na każde żądanie abonenta.

Każdy abonent, który udostępnił swoje
dane, będzie otrzymywał bezpłatnie podstawowy wykaz wykonanych usług
telekomunikacyjnych. Chodzi o informację o zrealizowanych płatnych
połączeniach, czyli biling wraz z fakturą.

Nowe przepisy
zobowiązują dostawcę usług telekomunikacyjnych do dostosowania w ciągu 6
miesięcy wzorców umów i regulaminów do zmian wynikających z nowych
regulacji. Zaczną one obowiązywać po 60 dniach od ich ogłoszenia. Teraz
ustawa trafi do Senatu.

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com