a
HomeCiekaweMłodzież w USA coraz bardziej uzależniona od SMS-ów

Młodzież w USA coraz bardziej uzależniona od SMS-ów

Młodzież w USA coraz bardziej uzależniona od SMS-ów

Obecnie 75% amerykańskiej młodzieży w wieku od 12 do 17 lat posiada telefon komórkowy.
Jest to wyraźny wzrost w stosunku do 2004 roku, kiedy odsetek ten
wynosił 45%. Według badaczy, zmieniło to sposób  komunikacji wśród
młodzieży.

Najbardziej popularną formą porozumiewania się pomiędzy rówieśnikami
stały się krótkie wiadomości. Korzysta z nich 88% wszystkich
młodocianych posiadaczy telefonów, z których 54% przyznało, że wysyła
przynajmniej jedną wiadomość dziennie.

Przeciętnie każdego dnia dziewczynki wysyłają i otrzymują około 80
wiadomości tekstowych, podczas gdy w przypadku chłopców liczba ta
oscyluje wokół 30. Jednocześnie jedna trzecia badanych stwierdziła, że
codziennie wysyła przynajmniej 100 SMS-ów.

Z badania wynika również, że w swoich wiadomościach chłopcy z reguły nie
używają znaków interpunkcyjnych, podczas gdy dla dziewczynek jest to
kluczowa sprawa. Dzięki niej mogą one przekazać swoje emocje, co może
zapobiec wielu nieporozumieniom.

Jak zauważają badacze, wiadomości tekstowe są nie tylko łatwe w użyciu i
usprawniają komuniukację
pomiędzy młodzieżą, ale są również powodem ich problemów. Ma to miejsce
głównie w szkołach, gdzie korzystanie z telefonów nie zawsze jest
dozwolone.

Telefony służą również rodzicom do monitorowania tego, gdzie obecnie
znajdują się ich pociechy. Dotyczy to 48% wszystkich przepytanych
rodziców. W tym celu wykorzystują oni nie tylko komunikację głosową,
ale również wbudowane w telefony moduły GPS.

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com