a
HomeCiekaweOpakowania kartonowe a pakowanie żywności

Opakowania kartonowe a pakowanie żywności

Opakowania kartonowe a pakowanie żywności

opakowanie-kartonowe

Opakowania kartonowe z tektury falistej oraz tektury płaskiej mają powszechne zastosowanie w procesie pakowania, przechowywania i transportu żywności. Unia Europejska na dzień dzisiejszy nie reguluje w żadnym stopniu norm i wymagań dla opakowań kartonowych, które mają bezpośredni kontakt z żywnością. Jednak bardzo pomocne dla producentów opakowań przeznaczonych do pakowania żywności mogą być normy określające bezpieczeństwo żywności. Są to na przykład: GMP oraz GHP, HACCP, PN-EN ISO 22000: 2006, BRC i IFS.

GMP (Good Manufacturing Practice) i GHP (Good Hygienic Practice)

Jest to księga, w której zawarte są wskazówki Dobrej praktyki Produkcyjnej i Higienicznej. Opracowanie to zawiera wytyczne oparte na ustawodawstwie europejskim oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. Zawiera ona regulacje dotyczące: procesów produkcyjnych, zaopatrzenia w surowce i materiały do produkcji, utrzymania czystości i porządku w zakładzie, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, monitorowanie i osuwanie szkodników.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Jest to system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Stosowanie tej normy polega na przestrzeganiu wytycznych oraz określonym postępowaniu, które ma na celu identyfikację i oszacowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywności. W zakładach produkujących opakowania tekturowe może mieć zastosowanie do kontroli zagrożeń w trakcie produkcji, transportu i magazynowania towaru.

Norma PN-EN ISO 22000:2006

Jest to międzynarodowy standard, powstały z połączenia Dobrych praktyk Produkcyjnych i Higienicznych oraz systemu HACCP. Norma a jest rozwinięciem już istniejących uregulowań w tym wymagań ISO 9001. Norma skierowana jest do wszystkich podmiotów w obrocie żywnością, również tych, które nie są z nią bezpośrednio związane. Na przykład: producentów maszyn do obróbki żywności, magazynów, hurtowni, producentów opakowań itp.

BRC (British Retail Consortium)

Są to cztery normy techniczne stawiające wymagania firmom produkującym żywność w zakresie produkcji, pakowania, przechowywania i dystrybucji.

IFS (International Food Standard)

Norma ta określa standardy dla dostawców produktów własnych sieciom handlowym. Norma określa wymagania w zakresie otoczenia zewnętrznego zakładu i warunków panujących wewnątrz, transportu, postępowania z szkodnikami, przechowywania i wywożenia odpadów, produkcji wyrobów.

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com