a
HomeCiekawePrzedawnienie należności telekomunikacyjnych juz po 3 latach ?

Przedawnienie należności telekomunikacyjnych juz po 3 latach ?

Przedawnienie należności telekomunikacyjnych juz po 3 latach ?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 r. (sygn. akt III CZP 20/09):

Termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i
wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług
telefonicznych, zawartej na podstawie ustawy z dnia 16.VII.2004 r. –
Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r., Nr 171, poz. 1800, ze zm.),
określa art. 118 k.c.

Przechodząc zaś od teorii do praktyki – wiadomo już wobec
powyższego, że okres przedawnienia wynosi 3 lata od terminu płatności
danej należności za usługi telekomunikacyjne.

Uwaga jednak…

Należność istnieje nadal! i telekom ma prawo jej dochodzić; tyle, że
jeśli podniesiemy po tym terminie zarzut przedawnienia – sąd ma
obowiązek odrzucić pozew dotyczący tej należności.

Sąd z własnej inicjatywy NIE sprawdza terminów przedawnienia. Jeśli
więc odbyło się postępowanie nakazowe (bez naszego udziału) i
dostaliśmy nakaz spłaty należności, musimy sami podnieść zarzut
przedawnienia pisząc, koniecznie w oznaczonym terminie, odwołanie od
orzeczenia sądu, ze wskazaniem na przedawnienie.

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com