a
HomePosts Tagged "wywiad gospodarczy"

wywiad gospodarczy Tag

wywiad gospodarczyWywiad gospodarczy to pozyskiwanie informacji związanych z gospodarkami państw i konkretnych przedsiębiorstw. Polega on na pozyskiwaniu (rożnymi drogami), przetwarzaniu oraz udostępnianiu odpowiednim osobom informacji na temat takich obszarów jak uwarunkowania prawne, sytuacja finansowa, historia płatnicza, kadrowa czy ekonomiczna, nawiązane kontakty i współpraca z innymi podmiotami konkretnej, analizowanej firmy bądź kraju (regionu). Zazwyczaj jest on używany do oceny ryzyka współpracy z danym podmiotem i wiąże się albo z pożyczaniem określonych środków albo rozpoczęciem współpracy pomiędzy podmiotami.