a
HomeCiekaweZa 5 lat więcej komórek niż obecnie ludzi

Za 5 lat więcej komórek niż obecnie ludzi

Za 5 lat więcej komórek niż obecnie ludzi

Według Vestberga, w najbliższych latach sektor teleinformatyczny będzie
odgrywać ważną rolę w walce z biedą i zmianą klimatu oraz w
przyspieszeniu wychodzenia z kryzysu. Łączność szerokopasmowa będzie
warunkiem zbudowania gospodarki XXI wieku charakteryzującej się niską
emisją dwutlenku węgla i umożliwi upowszechnienie nowych usług, takich
jak inteligentne sieci grid, inteligentny transport i elektroniczna
ochrona zdrowia.

W 2010 roku przypada dziesiąta rocznica przyjęcia Milenijnych Celów
Rozwoju (ang. Millennium Development Goals – MDG). Vestberg,
który jest współgospodarzem konferencji na temat stanu naszej planety
organizowanej w Nowym Jorku przez Earth Institute, podkreślił, że
telekomunikacja ma wyjątkową pozycję, ponieważ ma wpływ na wszystkie
Milenijne Cele Rozwoju.

Dostęp do komunkacji
bezprzewodowej ma bardzo istotne znaczenie dla przełamania cyklu biedy w
krajach rozwijających się. Odpowiednie narzędzia mogą ułatwić ludziom
wyrwanie się z biedy i osiągnięcie celów określonych w MDG. Spowoduje to
ogromne zmiany w ich życiu. Obecnie jest 4,6 miliarda abonentów telefonii komórkowej.
Chcemy, aby za pięć lat liczba ta wzrosła do 7 miliardów

powiedział Vestberg.

Tegoroczna globalna dyskusja, obejmująca Nowy Jork i cztery inne centra
(Pekin, Nairobi, Dahli i Londyn), była obsługiwana przez systemy
telewizyjne Ericssona. Ericsson przewiduje, że w przyszłości komunikacja
wideo będzie dostępna w dowolnym miejscu i czasie. Każdy będzie mógł
uczestniczyć w globalnej dyskusji na temat stanu planety przy bardzo
niskich kosztach.

Ericsson to największy na świecie dostawca technologii i usług dla
operatorów telekomunikacyjnych. Jest liderem w dziedzinie technologii
mobilnych 2G, 3G i 4G i obsługuje sieci, z których korzysta ponad
miliard abonentów. (LuiN)

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com