a
HomeCiekaweJak kontrolować dziecko w szkole?

Jak kontrolować dziecko w szkole?

Jak kontrolować dziecko w szkole?

Być rodzicem w XXI wieku…

Współcześnie bardzo wiele mówi się o zagrożeniach, jakie czyhają na nasze pociechy – zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Coraz częściej jednak zauważa się potrzebę zwiększania kontroli rodzicielskiej. Bo chociaż dominujący model wychowawczy zakłada stosowanie metod „bezstresowych” i pozwalających na dialog, to nie należy zapominać, że dziecko wymaga przede wszystkim opieki. Dotyczy to wszystkich sfer życia, a w szczególnym stopniu – procesu edukacji. Niestety rodzice obecnie nie dysponują wystarczającą ilością czasu, by poświecić go na naukę z dzieckiem czy sprawdzanie jego postępów w szkole. Często nawet nie mają możliwości, by regularnie uczestniczyć w spotkaniach z pedagogami. Tymczasem rola rodzica jest kluczowa – pozwala nie tylko motywować, ale też budować w uczniu poczucie odpowiedzialności. Jak jednak pogodzić te arcyważną funkcje z życiem codziennym, nierzadko zdominowanym przez zawodowe obowiązki?

Ułatwienia technologiczne?

Z pomocą przychodzą najnowsze technologie, takie jak e-dziennik. To narzędzie pozwoli nie tylko monitorować szkolne aktywności dziecka, ale również być w kontakcie z nauczycielami, otrzymywać wszelkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania placówki. Eszkoła jest systemem, który posiada mnogość zastosowań – co istotne, można również korzystać z mobilnej wersji – dzięki specjalnie przygotowanym aplikacjom na urządzenia przenośne. W ramach systemu rodzic może sprawdzić m.in. wyniki dziecka w nauce, jego obecności na konkretnych zajęciach, ewentualne uwagi nauczycieli. Ma także dostęp do aktualnego planu lekcji (z informacjami o nauczycielach prowadzących, a nawet o godzinach przerw między zajęciami). Eszkoła pozwala oprócz podstawowych wiadomości uzyskać również dodatkowe, dotyczące m.in. postępów dziecka w nauce (wyniki są bowiem podawane w formie uporządkowanej, skategoryzowanej i chronologicznej, wraz ze średnimi z poszczególnych przedmiotów). Bardzo praktyczną funkcje stanowi również możliwość SMS-owego powiadamiania o aktualnych postępach lub kłopotach dziecka w nauce. Taka opcja umożliwia natychmiastowe otrzymanie informacji na temat: otrzymanych ocen (zarówno tych dobrych, jak i gorszych), nieobecności bądź spóźnień, uwag dotyczących zachowania ucznia.

Na uwagę zasługuje fakt, że każda strona generowana przez system jest przejrzysta i łatwa do odczytania w każdych warunkach. To narzędzie na miarę XXI wieku, w którym nie każdy ma możliwość bezpośredniego uczestnictwa w życiu dziecka. Dzięki platformie e-szkoła może natomiast w formie wirtualnej sprawować kontrole rodzicielską, a także cieszyć się z sukcesów ucznia, czy pocieszać go w sytuacji ewentualnych porażek.

Przede wszystkim – współpraca

Nie należy bowiem zapominać, że dziennik elektroniczny to jedynie narzędzie. Kluczowym elementem zawsze pozostaje kontakt z rodzicem, jego wsparcie i umiejętność motywowania do nauki. Pedagog może bowiem zachęcić dziecko do odkrywania i rozwijania swoich umiejętności, jednak aprobata opiekuna to zawsze decydujący czynnik. Istotna jest więc również współpraca z nauczycielami – na szczęście Eszkoła zapewnia i taką możliwość. Poprzez regularne powiadomienia, a także dostęp do uwag nauczycieli rodzic ma szanse aktywnie uczestniczyć w życiu placówki. Jego rola nie ogranicza się tylko do wpłacania kwot na rzecz komitetu rodzicielskiego. Wraz z systemem eszkoły wzrasta bowiem znaczenie dialogu – szczególnie w wymiarze miedzy placówką, a środowiskiem zewnętrznym.

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com