a
HomeCiekaweUKE obniży ceny SMS-ów

UKE obniży ceny SMS-ów

UKE obniży ceny SMS-ów

We wtorek (13 lipca 2010 roku) Urząd Komunikacji Elektronicznej
rozpoczął konsultacje w sprawie projektu, który na operatorów telefonii
komórkowej (Era, Orange, Plus, Play, Cyfrowy Polsat) nakłada obowiązki
regulacyjne w zakresie świadczenia usług zakańczania krótkich wiadomości
tekstowych SMS w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Najważniejszym elementem decyzji UKE ma być nałożenie
na operatorów obowiązku
polegającego na zakazie stosowania stawek za zakańczanie krótkich
wiadomości tekstowych SMS na poziomie wyższym niż 0,05 zł bez VAT
(obecnie stawka wynosi ta ok. 15 groszy netto). Stawkę ustalono w
oparciu analizę tzw. średnich efektywnych cen detalicznych.

Obniżenie
stawki hurtowej za wiadomości SMS może doprowadzić przede wszystkim do
obniżenia cen SMS-ów wysyłanych do innych sieci.
Zgodnie z przyjętą przez prezesa UKE w przedmiotowej decyzji
koncepcją, prawidłowa relacja między stawkami za zakańczanie wiadomości
SMS na poziomie hurtowym a cenami detalicznymi wiadomości SMS zakłada,
iż stawka hurtowa usługi jest niższa niż cena detaliczna. Jedynie w
takiej sytuacji operator ma możliwość konkurowania marżą, tzn. takiego
ustalania ceny detalicznej, ażeby rekompensować własne koszty
świadczenia usługi (tzn. zakańczania wiadomości SMS w innych sieciach
ruchomych) detalicznymi przychodami z tychże wiadomości SMS wysyłanych
przez klientów własnej sieci" – czytamy w projekcie ustawy.

Prezes UKE stoi na stanowisku, iż niezbędnym jest ustalenie hurtowej
stawki rozliczeń za zakańczanie wiadomości SMS na poziomie
przywracającym prawidłową relację rozliczeń hurtowych w stosunku do cen
detalicznych. "Oznacza to, że stawka detaliczna za zakańczanie
wiadomości SMS powinna kształtować się na poziomie niższym aniżeli
większość dostępnych na rynku ofert detalicznych, i jednocześnie
gwarantującym operatorom uzyskiwanie możliwie wysokich przychodów
hurtowych z zakańczania wiadomości SMS we własnych sieciach" – twierdzi
UKE.

 

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com