a
HomeCiekaweUrlop od komórki – lista miejscowości bez zasięgu

Urlop od komórki – lista miejscowości bez zasięgu

Urlop od komórki – lista miejscowości bez zasięgu

Urlop ze służbową komórką może zamienić się w piekło na ziemi. Co prawda
szef nie powinien niepokoić wypoczywającego pracownika, ale zabieranie
telefonu firmowego na wczasy to kuszenie losu. Szczególnie zagrożeni są
tzw. pracownicy strategiczni, np. specjaliści obsługujący skomplikowane
programy komputerowe lub maszyny . W wyjątkowych przypadkach, mogą zostać nawet odwołani z urlopu.

Jeśli jednak przełożony chce przez telefon „tylko” zapytać o
założenia najnowszego projektu, warto pamiętać, że w momencie, w którym
pracownik odebrał telefon, rozpoczął się czas pracy, za który należy mu
się wynagrodzenie. Może się też zdarzyć, że w ciągu dnia pracodawca
zadzwoni kilkakrotnie o różnych porach. Wówczas pracownik może
wnioskować nie tylko o uznanie takiego okresu za zwykły, pełnopłatny
dzień pracy, ale też o ponowne naliczenie zmarnowanego dnia urlopu.

Od tej reguły są wyjątki – wytyczne dotyczące korzystania ze służbowych
komórek mogą być zawarte np. w zakładowym regulaminie pracy. Pracodawca
może w nim określić nie tylko, do jakich celów powinien być używany
służbowy sprzęt, ale też zobowiązać pracowników do zabierania telefonów
komórkowych na urlop. Co ciekawe, jeżeli pracownik i tak wyłączy
telefon, udowodnienie jego winy będzie bardzo trudne. W praktyce nie da
się wykazać, czy komórkę wyłączono celowo, czy np. akurat nie było
zasięgu.

O ile regulamin pracy nie stanowi inaczej, o
tyle pracodawca nie może żądać od pracownika odbierania telefonu na
urlopie wypoczynkowym.. Niezgodne z prawem jest też wyciąganie wobec
niego konsekwencji dyscyplinarnych, jeśli nie odbierze

Brak zasięgu nie jest w Polsce niczym niezwykłym. Według Urzędu
Komunikacji Elektronicznej mamy ponad 120 miejsc. Jak wynika z mapy
„białych plam”, najłatwiej ukryć się przed namolnym pracodawcą w
województwie małopolskim – jest tam ponad 30 miejscowości, w których
komórka okazuje się bezużyteczna. Atrakcyjne pod tym względem są też
województwo podkarpackie – 18 miejscowości bez zasięgu i dolnośląskie –
16. W tym ostatnim, we wsi Pasterka, działa dom wczasowy Szczelinka
kuszący turystów właśnie brakiem dostępu do sieci komórkowej. – Dla
wielu naszych klientów to duża zaleta – twierdzi prowadzący Szczelinkę
Marek Hajndrych.

Lista „białych plam”:

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com