a
HomeTechnologiaSolorz kupił Plusa

Solorz kupił Plusa

Solorz kupił Plusa

Sama transakcja opiewa na 15,1 mld złotych, ale po doliczeniu kosztów dodatkowych (dywidenda, zadłużenie Plusa) jej całkowita wartość wynosi 18 mld złotych. Jak podaje Rzeczpospolita, Solorz-Żak ma zamiar rozbudować „ogólnopolską sieć ultraszybkiego mobilnego Internetu, łącząc zasoby Polkomtela z zasobami częstotliwości spółek (Aero 2, Mobyland, CenterNet), które już posiada”

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”) informuje, że 30 czerwca 2011
roku została zawarta, pomiędzy KGHM, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
(„PKN ORLEN S.A.”)., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), ,
Vodafone Americas Inc, Vodafone International Holdings B.V. (razem
„Vodafone”) i Węglokoks S.A. (“Węglokoks”) jako sprzedającymi
(„Sprzedający”) a Spartan Capital Holdings Sp. z o.o., spółką celową
kontrolowaną przez Pana Zygmunta Solorz-Żak, jako kupującym
(„Kupujący”), przedwstępna umowa sprzedaży 100% akcji spółki Polkomtel
S.A. („Umowa”), w tym całego posiadanego przez KGHM pakietu 24,39% akcji
Polkomtel S.A. 
Zgodnie
z Umową KGHM sprzeda 5 000 266 zwykłych akcji imiennych Polkomtel S.A.,
o wartości nominalnej 100 PLN za akcję, reprezentujących 24,39%
kapitału zakładowego Polkomtel S.A., za łączną cenę 3 672 146 567 PLN.
Cena za sprzedawane akcje zostanie pokryta przez Kupującego gotówką. 
Całkowita
wartość transakcji oparta na wartości przedsiębiorstwa (EV) określona
jest w wysokości 18,1 mld PLN. Po odjęciu zadłużenia Polkomtel S.A. i
dywidendy, którą Polkomtel S.A. wypłaci na rzecz obecnych akcjonariuszy
(czyli Sprzedających), całkowita kwota płatności wynosi 15,1 mld PLN.
Część dywidendy z Polkomtel S.A. za 2010 rok należna dla KGHM wynosi 250
013 300 PLN i zostanie wypłacona do 31 lipca 2011 roku. 
W
przypadku naruszenia określonych zapisów Umowy, Kupujący zobowiązany
jest, zgodnie z Umową, zapłacić kary umowne wynoszące ok. 15% ceny.
Zapłata ceny oraz kar umownych zostały zabezpieczone poprzez wystawienie
akredytyw na rzecz Sprzedających. 
Transakcja
wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która według
Umowy, musi zostać pozyskana do końca 2011 roku, w przeciwnym wypadku
umowa ulega rozwiązaniu, chyba, że strony postanowią inaczej. Po
zakończeniu transakcji i nabyciu przez Spartan Capital Holdings Sp. z
o.o. 100% akcji Polkomtel S.A., KGHM, PKN ORLEN S.A., PGE, Vodafone i
Węglokoks nie będą posiadali żadnych akcji Polkomtel S.A.

 

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com