a
HomeCiekaweWróżenie – jak dawniej starano się odgadnąć przyszłość?

Wróżenie – jak dawniej starano się odgadnąć przyszłość?

Wróżenie – jak dawniej starano się odgadnąć przyszłość?

wróżby SMS na portalu Parasfera.pl

Historia wróżenia ma wielowiekową historię – już w starożytności starano się odgadnąć, co czeka ludzkość oraz czy istnieją sposoby na uniknięcie złych przepowiedni. Każda cywilizacja wykształciła swoje metody na wróżenie przy pomocy gwiazd, natury, obserwacji zjawisk atmosferycznych i innych. Wróżeniem zajmowali się druidzi, kapłani, pytie – osoby uznawane za obdarzone wyjątkowymi mocami. Jak wyglądało to w rzeczywistości? Czy faktycznie były to osoby obdarowane nadzwyczajnymi mocami?

Starożytny Rzym, Egipt, Grecja…

W starożytności olbrzymią wagę przywiązywano do znaczenia wróżb. Kapłani odczytywali znaki z gwiazd, znaków dawanych przez naturę, również z ognia, dymu. Niejednokrotnie wykorzystywano także tajemnicze rośliny, aby w transie szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania. Z usług kapłanów korzystały najwyższe głowy państwa: monarchowie, faraonowie, cesarze. Pozycja kapłanów była niezwykle silna – byli oni tego świadomi i często… szantażowali władców złymi wróżbami, jeśli nie mogli osiągnąć korzyści dla siebie!
O ile w starożytnym Rzymie czy Egipcie nie stosowano ofiar z ludzi, o tyle cywilizacje Azteków czy Majów chętnie składały ofiary z ludzkich serc tylko po to, aby bogowie zesłali przychylną przyszłość. Kapłani, odbierając życie niewolnikom, jednocześnie „otrzymywali” potwierdzenie od bóstw, że ich gniew został załagodzony i że miasto czekają dobre lata.

Wróżenie dzisiaj…

Współcześnie wróżenie nie ma nic wspólnego ze składaniem ofiar – wróżbici i tarociści opierają się na własnej wiedzy oraz znakach, które odczytują z kart czy gwiazd. Wiedza ta poprzedzona jest wieloletnim doświadczeniem. O ile dawniej z pomocy wróżbitów mogli skorzystać nieliczni, tak dzisiaj usługi wróżki czy tarocisty są bardzo rozpowszechnione a ludzie często z nich korzystają.
Szukasz profesjonalnej tarocistki? Sprawdź nasze usługi – wróżby SMS na portalu Parasfera.pl

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com