a
HomeTechnologia338 tys. zł kary dla Orange za fałszywe SMS-y

338 tys. zł kary dla Orange za fałszywe SMS-y

338 tys. zł kary dla Orange za fałszywe SMS-y

Postępowanie przeciwko przedsiębiorcy zostało wszczęte w czerwcu 2011
roku po zawiadomieniu przez miejskiego rzecznika konsumentów w Tychach,
ponadto do UOKiK docierało wiele skarg od konsumentów. Urząd przeanalizował regulamin konkursu oraz wzory wiadomości wysyłanych uczestnikom.

Wątpliwości UOKiK wzbudziły SMS-y, które otrzymywali konsumenci: informowały one o wygraniu samochodu. Wynikało z nich, że warunkiem przyznania nagrody było odesłanie wiadomości. Np. „Dział
Nagród prosi o nadanie potwierdzenia. Dotyczy odbioru nagrody. Proszę
wysłać BMW na 7400 (4,88zl). Serdecznie gratulujemy”
. Tymczasem, odesłanie SMS-a gwarantowało jedynie udział w losowaniu samochodu.

Warto przypomnieć, że niezgodne z prawem jest wywoływanie wrażenia, że
konsument bezwarunkowo wygra nagrodę np. po wysłaniu SMS-a, wykonaniu
telefonu, wysłaniu listu, gdy w rzeczywistości odbywa się to na innych
zasadach. Prezes UOKiK stwierdziła, że spółka Internetq Poland naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła karę ponad 338 tys. zł.

Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ przedsiębiorca ma prawo odwołać
się do sądu. To już drugi raz, gdy Prezes Urzędu kwestionuje praktyki
spółki Internetq Poland. W grudniu 2010 roku UOKiK stwierdził, że
spółka, wysyłając SMS-y w związku z loterią Pusty SMS, wprowadziła
uczestników w błąd. Wiadomości sugerowały, że konsument otrzyma nagrodę,
gdy odeśle pustą wiadomość – gwarantowało to jedynie rejestrację w
konkursie i ewentualny udział w losowaniu.

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com