a
HomeCiekaweBadania DNA

Badania DNA

Badania DNA

Jednymi z najbardziej zaawansowanych badań medycznych są z pewnością badania kodu genetycznego człowieka. Pomimo tego, że dokładne znaczenie wszystkich danych zapisanych w kodzie genetycznym nie zostało jeszcze w pełni poznane i wydaje się, że do tego jeszcze daleka droga, to pewne informacje można wyczytać z materiału genetycznego. Co warto wiedzieć o badaniach kodu DNA?

Badania DNA – przestępstwa

Jednym z podstawowych aspektów wykorzystania badań DNA jest określanie powiązań znalezionych śladów na miejscach przestępstw z potencjalnymi sprawcami. Co prawda nie wygląda to w sposób znany z wielu filmów sensacyjnych, gdzie każdy ślad można porównać z olbrzymią bazą danych, ale z powodzeniem można sprawdzić ślady krwi czy ślady będące efektem czynności seksualnych. O ile materiał z miejsca przestępstwa pobiera się wszelkimi dostępnymi metodami, tak materiał porównawczy od potencjalnego sprawcy należy pobrać zgodnie z ustalonymi procedurami określonymi w kodeksie postępowania karnego. Jaka jest jednak skuteczność tego typu metod w kryminologii? Zważywszy na to, że badania medyczne i nauka rozwijają się cały czas i zauważalny jest rozwój również w dziedzinie badań DNA, obecnie stosowane metody pozwalają jednoznacznie stwierdzić lub wykluczyć udział konkretnej osoby w przestępstwie.

Ustalenie pochodzenia dziecka

Drugą dziedziną, gdzie badania medyczne dotyczące kodu genetycznego znalazły szerokie zastosowanie, są badania na ustalenie pochodzenia dziecka, a dokładniej – badania na ustalenie ojcostwa. Stare przysłowie stanowi, że matka dziecka jest zawsze pewna – ojciec już niekoniecznie. Wraz ze wzrostem świadomości ojców co do ich praw i ewentualnych konsekwencji w postaci konieczności uiszczania alimentów na „cudze” dziecko, wzrosła liczba prywatnie przeprowadzanych badań medycznych pod kątem właśnie pokrewieństwa. Warto jednak pamiętać, że tego typu badania medyczne nie należą do najtańszych – ich koszt to w okolicach dwóch tysięcy złotych.

Choroby genetyczne

Podsumowując, badania medyczne z zakresu kodu genetycznego DNA znajdują obecnie szerokie zastosowanie. Wypada również wspomnieć, że dzięki analizie kodu genetycznego można określić także potencjalne grupy osób mogących w przyszłości cierpieć na schorzenia genetyczne – można objąć je opieką medyczną odpowiednio wcześniej i przeciwdziałać w momencie zdiagnozowania pierwszych objawów. Jednym ze schorzeń wskazujących na grupę ryzyka właśnie ze względu na kod DNA, jest coraz popularniejszy i coraz częściej występujący rak

Więcej informacji znajdziesz na stronie synevo.pl/badania

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com