a
HomeCiekaweKasy fiskalne w miejscach nietypowych

Kasy fiskalne w miejscach nietypowych

Kasy fiskalne w miejscach nietypowych

kasy fiskalne

Kasy fiskalne są obecne nie tylko w sklepach, urzędach czy też w firmach usługowych. Wiele z nich musi być wykorzystywana w miejscach nietypowych: placówkach medycznych, szkolnych, autobusach. Przedsiębiorcy nie mogą uchylać się od posiadania kasy fiskalnej nawet w przypadku nietypowych godzin pracy czy też pobierania opłat u klienta. Wystawienie rachunku jest jego obowiązkiem wobec klienta oraz państwa.

Przewoźnicy: prywatne linie autobusowe, busy…

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej ciąży również na przewoźnikach prywatnych – w Polsce jest ich zarejestrowanych naprawdę duża ilość. Posiadanie kasy fiskalnej w każdym pojeździe reguluje odpowiedni zapis w ustawie. Kasa fiskalna umieszczana w pojeździe pełni podwójną rolę: rachunki wystawiane po uiszczeniu opłaty za przejazd są jednocześnie biletem, uprawniającym do odbycia podróży. Obowiązek wydawania rachunków w autobusach związana jest również z odprowadzaniem odpowiedniego podatku. Warto dodać, iż w przypadku autobusów dalekobieżnych opłaty będą zawierać również procent kosztów przeznaczonych na opłacenie dróg płatnych (autostrad).

Aby zaopatrzyć autobus czy busa w kasę fiskalną konieczne jest wybranie modelu mniejszego, lżejszego, dostosowanego do pracy w trybie mobilnym. Takie kasy mocowane są na specjalistycznych uchwytach czy desce rozdzielczej pojazdu.

Brak kasy fiskalnej nie uprawnia do odbywania kursów i przewożenia pasażerów. W przypadku braku wydania paragonu/biletu pasażer może skorzystać ze swojego prawa i zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. Kiedy brak jest kasy fiskalnej przewoźnik może zostać wezwany w celu złożenia wyjaśnień. Najczęściej taka sytuacja kończy się nałożeniem kary finansowej na przedsiębiorcę.

Kasy fiskalne na festynach

W okresie letnim w Polsce ma miejsce wiele wydarzeń plenerowych, na których obecni są również przedsiębiorcy oferujący różnorodne produkty i usługi. Także podczas tego typu sprzedaży muszą oni posiadać odpowiednio dopasowaną do pracy w terenie kasę fiskalną, aby móc wypełnić obowiązek podatkowy wobec państwa. Warto uczulić, iż w przypadku kontroli na takim festynie niewydanie paragonu kupującemu może zakończyć się bardzo bolesną karą finansową.

Kasy fiskalne są obecne również w szkołach – od czasu wprowadzenia tak zwanych sklepików szkolnych ich właściciele czy najemcy muszą także posiadać kasę fiskalną i wydawać rachunki zakupionych produktów.

Sprawdź: kotrakbis.pl.

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com