a
HomeCiekaweKomórki pomocą w poszukiwaniach zaginionych dzieci

Komórki pomocą w poszukiwaniach zaginionych dzieci

Komórki pomocą w poszukiwaniach zaginionych dzieci

Pomysł jest dość prosty – czas
zgłaszania zaginięcia dziecka na policję można by skrócić, jeśli
rodzice mieliby szybki i łatwy dostęp do zgromadzonych wcześniej danych
dziecka, które w łatwy sposób można by wyeksportować do baz danych
policji, do drukarni drukującej plakaty itd. AMBER Ready, organizacja
non profit zajmująca się problemem zaginionych dzieci, chce wdrożyć do
użytku aplikację, pozwalającą przechowywać w telefonie podstawowe dane o dziecku
– rysopis, zdjęcia, odciski palców, które łatwo będzie można przesłać
(w zunifikowanym formularzu) na policję, w razie zaginięcia dziecka.
Zamiast w kilka godzin, akcja poszukiwawcza mogłaby zostać uruchomiona
w ciągu kilkunastu minut.

Na razie, w pilotażowym projekcie
weźmie udział 30.000 rodzin. Docelowo, korzystanie z aplikacji ma
kosztować 50$ rocznie, choć organizacja ma nadzieję znaleźć sponsora,
tak, aby bezpieczeństwo dzieci mogło być było bezpłatne. Może u nas też
ktoś wpadnie na podobny pomysł?

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com