a
HomeCiekaweMagia liczb

Magia liczb

Magia liczb

Liczby są kluczem do zgłębienia tajników ludzkiej osobowości i poznania choć części czynników determinujących nasz los. Z ich pomocą możemy zbadać wszystkie aspekty życia oraz odkryć tajemnice przeznaczenia.

Ważne dla nas liczby

Numerologia koncentruje się na dziewięciu liczbach od jeden do dziewięć. Wszystkie pozostałe sprowadzane są właśnie do nich. Wyjątkami są 11, 22, 33 i 44, które są nazywane Liczbami Mistrzowskimi lub starymi duszami.

Dla każdej osoby najważniejsza jest tzw. liczba życia. Określa nasz charakter oraz opowiada o przeznaczeniu. Obliczamy ją sumując wszystkie liczby daty naszych urodzin.

Następną liczbą, która wpływa na nasze życie, jest Liczba imienia. Mówi nam ona o tym, jak widzą nas inni, ale nie tylko. Pokazuje także, jak postrzegamy siebie samych. Nasze imię i nazwisko mają ogromy wpływ na nasze życie. Zmiana imienia potrafi odmienić ludzki los. Liczbę imienia obliczamy, sumując wartości liczbowe wszystkich liter naszego imienia i nazwiska.

Kolejną ważną dla nas liczbą jest Liczba serca, która określa nasze najbardziej wewnętrzne przeżycia, inspiracje i potrzeby. Sposób w jaki odbieramy świat i jak pragniemy się realizować. Obliczamy ją sumując wartości liczbowe wszystkich samogłosek z imienia lub imion i nazwiska, którego używamy.

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com