a
HomeBiznesRodzaje fuzji firm

Rodzaje fuzji firm

Rodzaje fuzji firm

Fuzje firm są często niezbędnym rozwiązaniem, pozwalającym utrzymać podupadające przedsiębiorstwo pod nieco inną nazwą, lub powiększyć jedno o kolejne, by uzyskać jeszcze większe przychody z prowadzenia firmy. Jakie znamy rodzaje fuzji firm?

Fuzja pozioma, czyli horyzontalna

Gdy na rynku funkcjonuje kilka przedsiębiorstw produkujących identyczne produkty lub oferujących identyczne usługi, wówczas ich połączenie się w jedno może przynieść wymierne korzyści. Przede wszystkim pozwala to na zredukowanie konkurencji. Podczas fuzji poziomej wzrasta stopień koncentracji oraz siły rynkowej przedsiębiorstwa.

Fuzja pionowa, czyli wertykalna

Funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem tego samego produktu (lub oferowaniem tej samej usługi) mogą połączyć swoje siły wertykalnie, gdy tworzą produkty lub usługi powstające na różnych poziomach. Przykładowo – gdy jedno przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją pomidorów, a drugie produkcją ketchupu, mogą połączyć swoje siły. Efektem tego rodzaju fuzji jest zwiększona kontrola nad wypuszczeniem produktu finalnego, ponieważ pochodzi on w całości od jednego producenta. Dla konsumenta oznacza to także wyższą jakość produktu, a niekiedy również jego niższą cenę.

Fuzja konglomeratowa

Jest to rodzaj fuzji, która charakteryzuje się tym, że łączone przedsiębiorstwa działają w różnych branżach. Jest to sposób na dywersyfikację asortymentu produkcji, czy stworzenie konglomeratu wielobranżowego. Dzięki temu złączone przedsiębiorstwo rośnie w siłę i przynosi jeszcze większe zyski.

Jakie mogą być zalety fuzji firm? przede wszystkim zmniejszenie konkurencji na rynku, wytwarzanie bardziej ujednoliconych produktów. Fuzje firm są narzędziem pozwalającym tworzyć prawdziwe imperia produkcyjne bez konieczności tworzenia od zera przedsiębiorstwa o konkretnej specyfikacji. W wielu przypadkach fuzja pozwala uniknąć bankructwa, czy pozbawienia pracy wielu pracowników. Podupadające przedsiębiorstwa godzą się zostać wykupione przez silnego konkurenta za okazyjną stawkę, dzięki czemu przedsiębiorstwo może dalej funkcjonować na nieco zmienionych warunkach. Pozwala to na zachowanie stałości pracy, i w konsekwencji przeciwdziałać bezrobociu na danym terenie.

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com