a
HomeCiekaweWstęp do historii reklamy

Wstęp do historii reklamy

Wstęp do historii reklamy

wstep-do-historii-reklamyBilboardy, bannery, spoty, wyskakujące okienka – reklama jest wszędzie. Jak pokazują najnowsze badania, nasze mózgi coraz bardziej uodparniają się na kolejne formy reklamy, utrudniając nadawcom działanie podprogowe (zresztą nielegalne) czy mniej inwazyjne, lecz również wpływające na podświadomość. Czy są to jednak zmiany tylko ostatnich lat?

Zaczęło się w prehistorii

Reklama jest stara jak handel. Już w starożytnym Egipcie wykorzystywana była jako informacja handlowa docierająca do jak najszerszej dostępnej rzeszy klientów. Znajdujemy też dowody sugerujące, że już w starożytnym Sumerze stosowano formę informacji naściennej, odpowiadającej potrzebom potencjalnych nabywców dóbr. Można się więc pokusić o stwierdzenie, że ulotki i plakaty są tak stare, jak pismo. Pewne wskazówki archeologiczne pozwalają nam też sądzić, że formę ustnej reklamy bezpośredniej stosowano już wczasach przed wynalezieniem pisma.

W średniowieczu większość populacji zaludniającej wsie i miasta była niepiśmienna, dlatego też zaczęto wykorzystywać instytucję szyldu informującego o umiejscowieniu warsztatu rzemieślniczego oraz stosować herby mówiące o przynależności cechowej danego mistrza. Bezpośrednim potomkiem tych pradawnych szyldów jest obecnie popularna reklama świetlna.

W XIX wieku, gdy rozwój oświaty umożliwił większości mieszkańców miast opanować podstawy czytania i pisania upowszechniły się znów plakaty i ulotki reklamowe, zachwalające oferowane produkty w najbardziej fantastyczne sposoby. To właśnie wtedy rozwijać się zaczęły nowoczesne formy reklamy. Wraz z upowszechnieniem oświetlenia elektrycznego coraz częściej pojawiać się zaczęły podświetlane bannery i duże bilboardy.

XX wiek i więcej

XX wiek to historia wręcz eksplozji nowych form reklamy. Możliwe stało się to dzięki rozwojowi środków masowego przekazu takich jak telegrafy, radioodbiorniki, telefony i wreszcie kino i telewizja domowa. Pod koniec XX w. pojawił się też największy obecnie środek reklamy dostępnej w niemal każdym domu – internet. To otworzyło drogę do zupełnie nowej jakości kontaktu między usługodawcą a klientem. Ogromne zapędy wielkich koncernów ukrócił dopiero kryzys z 2001 roku, gdy wybuchła pierwsza internetowa bańka spekulacyjna. To zmusiło nadawców do całkowicie nowego podejścia do klienta. I dobrze.

Share With:

BozenaKowalczyk@dayrep.com